TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Biga Yarımadasının Jeolojisi Sempozyumu

Marmara Denizi güneyinde yer alan ve  Kuzeybatı Anadolu’da genellikle "Biga Yarımadası" olarak anılan bölge,  Çanakkale – Balıkesir arasında kalmakta olup  kuzey batıdan  Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege Denizi ile çevrili, güneyden ise  Havran-Balıkesir-Manyas hattı ile sınırlıdır.

Biga Yarımadası, Paleozoyik’den günümüze kadar oluşagelmiş magmatik, metamorfik ve çökel kayaların yüzeylediği bir alandır. Çok farklı tektonik birliklerin bir araya geldiği Kuzeybatı Anadolu’da  yer alan Biga Yarımadası Türkiye jeolojisinin anlaşılması açısından oldukça kritik bir öneme sahip olması yanı sıra büyük ölçekli bir jeoloji laboratuvarı gibidir.  

Biga Yarımadası`nın bir maden provensi olması, jeotermal alanlar ve kaynaklar açısından zengin olmasının nedeni,  bölgenin jeolojik yapısı, mağmatizması ve tektonik durumuyla yakından ilgilidir 

Biga Yar ımadası ülkemizin depremlerden çok sık etkilenen bölgelerinden biridir. Tarihsel ve aletsel dönemde bölgede can kaybıve hasarlara yol açan çok sayıda orta ve büyük manyitüdlü deprem meydana gelmiştir. Bu depremler, bölgenin jeolojik yapısında yer alan diri (aktif) faylardan kaynaklanmaktadır. Biga Yarımadası’nda morfoloji, jeolojik birimler ile yapının ortak denetiminde gelişmiştir. Yaşlı magmatik ve metamorfik kayalar yüksek alanları oluştururken, yapının denetiminde gelişen genç çökeller ile volkanik kayalar düzlük ve az engebeli alanları oluşturmaktadır.

Biga Yarımadası yerli ve yabancı yerbilimciler tarafından Türkiye’nin en çok çalışılan bölgelerinden biri olmasının yanı sıra çok sayıda jeolojik sorunu da içinde barındırmaktadır. 

 Bölge jeolojisinin aydınlatılmasında  önemli katkılar sunan araştırmacıların yer aldığı ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Balıkesir Üniversitesi`nin birlikte düzenlediği  "BİGA YARIMADASI`NIN JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU"nda Biga Yarımadası`nın jeolojisi, hidrojeolojik özellikleri, maden potansiyeli ve depremselliği konusunda şu ana kadar oluşan bilimsel bilgi birikimi ortaya konacaktır. 

Bu sempozyum aynı zamanda, söz konusu bilgi birikiminin oluşmasında önemli katkılar sunan ve MTA Genel Müdürlüğü`nde çalışırken Balıkesir`de görevi başında arazi çalışması sırasında geçirdiği bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz meslektaşımız Dr.  Mehmet DURU anısına düzenlenmektedir.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası