TMMOB Odalar 14 Ekim 2019, Pazartesi

IV.  Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu Sekreteryası

PK: 64 06410 Yenişehir/ANKARA

Nilgün Başarır /Sekreter

0-532-7254866

nilgunbasarir@hotmail.com

Deniz Işık Gündüz  /Sekreter

0-506-6546818    

jeodeniz2002@gmail.com

Merve Edizkan/ Sekreter

0-532-1391279

merwe1123@gmail.com

jeotermalsempozyum@jmo.org.tr