TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
4. Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu

JEOTERMAL KAYNAĞA İLİŞKİN SÜREÇLER VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

 • Jeoloji, hidrojeoloji, hidrotermal alterasyon çalışmaları
 • Hidrojeokimya çalışmaları 
 • Jeofizik çalışmalar 
 • Uzaktan Algılama ve CBS modelleme 
 • Jeotermal sondaj ve kuyu teknolojileri, gelişmiş jeotermal testler
 • Arama ve işletme tekniklerindeki gelişmeler, ülkemizdeki durum
 • Geliştirilmiş jeotermal sistemler (EGS,HDR), sıcak sedimanter akiferler 
 • Kaynak işletme modelleri 
 • Rezervuar mühendisliği, izleme yöntemleri ve jeotermal modelleme 
 • Reenjeksiyon uygulamaları-Enjeksiyon teknolojisi 
 • Jeotermal ısı pompası teknolojileri
 • Güç üretimi ve güç santrali teknolojileri 

ENERJİ STRATEJİSİNDE JEOTERMAL KAYNAKLAR

 • Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların potansiyeli 
 • Kaynağın enerji ihtiyacının karşılanmasına ve ekonomiye katkısı 
 • Kaynak kullanımında kamu yararı ve öncelik esasları
 • Jeotermal projeksiyonda yeni açılımlar
 • Kaynağın geleceği, hedef ve beklentiler

EĞİTİM ve AR-GE ÇALIŞMALARI

 • Jeotermal kaynak arama-geliştirme çalışmaları eğitimi
 • Kaynak kullanımında toplumsal eğitim düzeyinin geliştirilmesi 
 • Ekipman ve kimyasal temininde bağımlılığın azaltılması 
 • AR-GE çalışmaları ile teknoloji geliştirme 

KURUMSAL, İDARİ VE TEKNİK YAPILANMA

 • Jeotermal hukuk, yasal mevzuat
 • Kaynak yönetim modeli, idari yapılanma 

JEOTERMAL YATIRIMLARDA TASARIM, PROJE YÖNETİMİ VE FİNANSMANI

 • Doğru verilerin kullanımı için proje planlaması
 • Zamanında ve etkin maliyet yönetimi 
 • Doğru risk değerlendirmesi ve jeotermal proje geliştirme yönetimi
 • Fiyatlandırma politikaları
 • Kaynağa ilişkin mevcut ulusal veya uluslararası teşvik sistemleri

JEOTERMAL KAYNAK KULLANIMI ve YÖNETİMİ, TEKNİK VE HUKUKİ SORUNLAR

 • Jeotermal kaynaklarda balneolojik araştırma ve uygulamalar, yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar 
 • Termal turizm uygulamaları 
 • Yüksek entalpili sahalarda enerji üretimi
 • Düşük entalpili sahalarda (ORC) uygulamaları
 • Tarım-Seracılık, meyve-sebze kurutma uygulamaları ve entegre kullanımlar
 • Bölgesel ısıtma uygulamaları
 • Isı pompaları uygulamaları
 • Entegre enerji sistemleri
 • Kimyasal madde üretimi
 • Jeotermal enerji santralleri ve sorunları
 • Kaynak yönetim ve denetim modelleri, işlevselliği ve yeterliliği
 • Kaynak rezervuarının korunması, sürdürülebilirlik
 • Su yönetimi ve jeotermal kaynak etkileşimi
 • Yatırımcıların Devletten beklentileri

JEOTERMAL ENERJİ VE ÇEVRE

 • Jeotermal kaynak üretimi ve kullanımının çevresel ve toplumsal etkileri
 • Jeotermal enerji santralleri ve çevre
 • Jeotermal-Çevre politikası uyumluluk gereksinimleri

YEREL YÖNETİMLER VE JEOTERMAL

 • Kentleşme süreçleri ve jeotermal kaynaklar
 • Yerel yönetimlerin jeotermal kaynaklardan beklentileri
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası