TMMOB Odalar 15 Aralık 2019, Pazar

30.11.2017: Bildiri özleri gönderme son tarihi

18.12.2017: Yazarlara bildirim tarihi

20.01.2018: Sempozyum programının duyurulması

21-24 Şubat 2018 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi