TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

17 Ocak 2014: Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi
14 Şubat 2014: Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi
14-18 Nisan 2014: 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası