TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Deprem ve Etik

R. Kadir DİRİK
Ayhan SOL

Mühendislik Jeolojisi – Jeoteknik

Atiye TUĞRUL
Ergün TUNCAY

Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Can AYDAY
M. Lütfi SÜZEN

Hidrojeoloji

Mehmet EKMEKÇİ
Fikret KAÇAROĞLU

Paleontoloji – Biyostratigrafi

Sacit ÖZER
Cemal TUNOĞLU

Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji

Remzi KARAGÜZEL
Alper BABA

Kültürel Miras

Fuat ŞAROĞLI
G. M. Vedat TOPRAK

Magmatizma ve Magmatik Süreçler

Abidin TEMEL
Şengül Can GENÇ

Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi

Nizamettin KAZANCI
M. Namık ÇAĞATAY

Bölgesel Jeoloji

Aral OKAY
Erdin BOZKURT

Metalik Maden Yatakları

Taner ÜNLÜ
Yurdal GENÇ
Hüseyin YILMAZ

Endüstriyel Hammaddeler

Cahit HELVACI
M. Bahadır ŞAHİN

Jeotermal Enerji

Şakir ŞİMŞEK
Füsun SERVİN TUT

Fosil Yakıtlar

M. Namık YALÇIN
Selami TOPRAK

Petrol ve Doğal Gaz

Zühtü BATI
Muzaffer SİYAKO

Jeoarkeoloji

Erhan ALTUNEL
Doğan PERİNÇEK

Aktif Tektonik ve Depremsellik

Okan TÜYSÜZ
Hasan SÖZBİLİR

Sondaj

M.Ruhi AKÇIL

Jeolojik Tehlikeler, Afetler ve Afet Yönetimi

Murat NURLU
N. Kerem KUTERDEM 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası