TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
28.türkiye Jeoloji Kurultayı
BAŞKAN
 • Ozgen Erev
GENEL SEKRETER
 • Mustafa Aydın Balta
PROGRAM SEKRETERİ
 • Ülker Ozdemir
ORGANİZASYON SEKRETERİ
 • Omer Ağacık
SERGİLEME SEKRETERİ
 • Behiç Erol Onhon
BASIN SEKRETERİ
 • Ismet Ozgenç
YAYIN SEKRETERİ
 • Günay Tuzcu
ÖDÜL SEKRETERİ
 • Türksen Erdoğan
SOSYAL İLİŞKİLER SEKRETERİ
 • Mehmet Toros Ozbek
KAYIT-KABUL SEKRETERİ
 • Mehmet Erol Çatal
GEZİ SEKRETERİ
 • Ünal Sündal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası