TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
31.türkiye Jeoloji Kurultayı
BAŞKAN
  • Tahir Ongür
İKİNCİ BAŞKAN
  • Kamil Şentürk
GENEL YAZMAN
  • Hüseyin Fahri Erenler
SAYMAN
  • Talip Bayraktar
KİTAPLIK YÖNETMENİ
  • Ussal Zeki Çapan
YAYIM YAZMANI
  • Mehmet Erhan Koküoz
SOSYAL İLİŞKİLER ÜYESİ
  • Ali Vedat Oygür
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası