TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
44. Türkiye Jeoloji Kurultayı
BAŞKAN
 • Güler Taner
BAŞKAN YARDIMCISI
 • Tuncay Ercan
BAŞKAN YARDIMCISI
 • Sadık Açan
YAZMAN
 • Halil Türkmen
YAZMAN YRD.
 • Aydın Bülent Baş
SAYMAN
 • Hayrettin Kadıoğlu
SERGİ-REKLAM
 • Zekeriya Rıfkı Bilgin
SERGİ-REKLAM
 • Ferudun Yüksel
FİLM-SLAYT-FOTOĞRAF
 • Hamdi Mengi
EMEK ÖDÜLLERİ
 • E.güngor Çamlıyurt
EMEK ÖDÜLLERİ
 • Erkan Kirazoğlu
SOSYAL-KÜLTÜREL
 • Atiye Hale Baysal Ünal
SOSYAL-KÜLTÜREL
 • Erçin Türkel
BASIM İŞLERİ
 • Hüseyin Ozcan
BASIM İŞLERİ
 • Tevfik Kemal Türeli
PROTOKOL
 • Zeynel Abidin Demirel
SALON GÖREVLİSİ
 • Metin Yılmaz
SALON GÖREVLİSİ
 • Kenan Kaya
KAYIT İŞLERİ
 • Nermin Coşar
KAYIT İŞLERİ
 • Cumhur Gazioğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası