TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
49. Türkiye Jeoloji Kurultayı
BAŞKAN
 • Mehmet Atasever Gedikoğlu
II. BAŞKAN
 • Ali Evren Yazgan
YAZMAN
 • Yavuz Faruk Sütcü
SAYMAN
 • Mehmet Ernur Erden
 • Fatma Türkan Koyuncu
 • Tevfik Kemal Türeli
 • Sefer Orçen
 • Cumhur Gazioğlu
 • Hamdi Mengi
 • Hasan Ozbahçeci
 • Mehmet Müfit Güven
 • Banu Yılmaz
 • Derya Orün
 • Aslı Akkoyunlu
 • Pınar Tokmakkaya
 • Tamer Yiğit Duman
 • Izzet Hocek
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası