TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
56. Türkiye Jeoloji Kurultayı
 • Kemal Akdağ
 • Remzi Aksu
 • Funda Akgün
 • Kazım Altaylı
 • Alpaslan Arıkan
 • Ali Esen Arpat
 • Eşref Atabey
 • Cihat Avşar
 • Osman Bektaş
 • Ergüzer Bingol
 • Erdin Bozkurt
 • Durmuş Boztuğ
 • Osman Candan
 • Dinçer Çağlan
 • Remzi Dilek
 • Osman Ozcan Dora
 • Mehmet Ekmekçi
 • Tandoğan Engin
 • Burhan Erdoğan
 • Latif Tufan Erdoğan
 • Mustafa Ergin
 • Aziz Ertunç
 • Oğuz Ertürk
 • Ismet Gedik
 • Yurdal Genç
 • Ahmet Gokçe
 • Yaşar Ergün Gokten
 • Mehmet Cemal Goncüoğlu
 • Nilgün Türkan Güleç
 • Okay Gürpınar
 • Kadir Gürgeç
 • Cahit Helvacı
 • Erdal Herece
 • Nurdan Inan Turan
 • Selahattin Kadir
 • Remzi Karagüzel
 • Tümel Tanju Kaya
 • Ilyas Erdal Kerey
 • Hasan Kırmızıtaş
 • Mehmet Yalçın Koca
 • Niyazi Koçak
 • Erdal Koşun
 • Ayhan Kosebalaban
 • Halil Kumsar
 • Atike Nazik
 • Ibrahim Engin Meriç
 • Faruk Ocakoğlu
 • Aral Okay
 • Tahir Ongür
 • Sacit Ozer
 • Necdet Ozgül
 • Rebii Güven Ozhan
 • Osman Parlak
 • Mustafa Pehlivan
 • Yusuf Ziya Ozkan
 • Ahmet Sağıroğlu
 • Mehmet Sakınç
 • Cem Saraç
 • Gerçek Saraç
 • Ibrahim Sonmez Sayılı
 • Ihsan Seymen
 • Gürol Seyitoğlu
 • Ercüment Sirel
 • Fuat Şaroğlu
 • Mustafa Şenel
 • Mehmet Şener
 • Şakir Şimşek
 • Abidin Temel
 • Hatice Vedia Toker
 • Arif Ümit Tolluoğlu
 • Selami Toprak
 • Ahmet Türkecan
 • Sedat Türkmen
 • Necati Tüysüz
 • Asuman Günal Türkmenoğlu
 • Okan Tüysüz
 • Reşat Ulusay
 • Güner Ünalan
 • Engin Ünal
 • Taner Ünlü
 • Ülvi Can Ünlügenç
 • Baki Erdoğan Varol
 • Fuzuli Yağmurlu
 • Mehmet Namık Yalçın
 • Hasan Yazıcıgil
 • Selahatdin Yıldırım
 • Hüseyin Yılmaz
 • Ali Yılmaz
 • Cengiz Yetiş
 • Erdoğan Yüzer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası