TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
58. Türkiye Jeoloji Kurultayı
 • Şükrü Acar
 • Funda Akgün
 • Ali Ünal Akman
 • Ercan Aksoy
 • Musa Alpaslan
 • Fehmi Arıkan
 • Alparlan Arıkan
 • Niyazi Avşar
 • Doğan Aydal
 • Can Ayday
 • Izzettin Barış
 • Celal Serdar Bayarı
 • Bülent Bayburtoğlu
 • Emel Bayhan
 • Hasan Bayhan
 • Osman Bektaş
 • Berk Besbelli
 • Ergüzer Bingol
 • Ahmet Çağatay
 • Memet Namık Çağatay
 • Muazzez Çelik Karakaya
 • Fazlı Çoban
 • Zeynel Abidin Demirel
 • Cavit Demirkol
 • Ramazan Demirtaş
 • Remzi Dilek
 • Ramazan Kadir Dirik
 • Ahmet Umran Doğan
 • Vedat Doyuran
 • Mehmet Ekmekçi
 • Burhan Erdoğan
 • Tufan Erdoğan
 • Mustafa Ergin
 • Yavuz Erkan
 • Şükrü Ersoy
 • Aziz Ertunç
 • Mehmet Atasever Gedikoğlu
 • Yurdal Genç
 • Ali Ihsan Gevrek
 • Candan Gokçeoğlu
 • Nilgün Türkan Güleç
 • Yıldırım Güngor
 • Cahit Helvacı
 • Uğur Inci
 • Veysel Işık
 • Fikret Kaçaroğlu
 • Selahattin Kadir
 • Remzi Karagüzel
 • Ismail Hakkı Karamanderesi
 • Kadri Erçin Kasapoğlu
 • Gültekin Kavuşan
 • Tümel Tanju Kaya
 • Nizamettin Kazancı
 • Ilyas Erdal Kerey
 • Recep Kılıç
 • Ali Koçak
 • Ali Koçyiğit
 • Osman Koptagel
 • Ilkay Kuşcu
 • Ibrahim Engin Meriç
 • Halim Mutlu
 • Atike Nazik
 • Faruk Ocakoğlu
 • Ilhan Odabaşı
 • Yavuz Okan
 • Aral Okay
 • Tahir Ongür
 • Necdet Ozgül
 • Işık Ozpeker
 • Hasan Aydın Ozsan
 • Türker Yetkin Ozsayar
 • Osman Parlak
 • Ahmet Sağıroğlu
 • Cem Saraç
 • Muharrem Satır
 • Ibrahim Sonmez Sayılı
 • Şıh Ali Sayın
 • Gürol Seyitoğlu
 • Ercüment Sirel
 • Fikret Suner
 • Fuat Şaroğlu
 • Erdal Şen
 • Mustafa Fahrettin Şener
 • Ilker Şengüler
 • Şakir Şimşek
 • Fikret Tarhan
 • Abidin Temel
 • Selçuk Tokel
 • Hatice Vedia Toker
 • Gulam Muhammet Vedat Toprak
 • Mahmut Tunç
 • Cemal Tunoğlu
 • Ahmet Türkecan
 • Sedat Türkmen
 • Asuman Günal Türkmenoğlu
 • Necati Tüysüz
 • Okan Tüysüz
 • Reşat Ulusay
 • Güner Ünalan
 • Mahir Vardar
 • Baki Erdoğan Varol
 • Fuzuli Yağmurlu
 • Hüseyin Yalçın
 • Ali Evren Yazgan
 • Hasan Yazıcıgil
 • Selahatdin Yıldırım
 • Ali Yılmaz
 • Hüseyin Yılmaz
 • Osman Yılmaz
 • Yücel Yılmaz
 • Halil Yusufoğlu
 • Erdoğan Yüzer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası