TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Çal-Bekilli (Denizli, GB Anadolu) Bölgesindeki Pliyosen Paleosollerinin Manyetik Duyarlılık ve Renkleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi/ The Investigation of Relationship Between Magnetic Susceptibility and Color of Pliocene Paleosols in Çal-Bekil

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazar
Sonay Boyraz Aslan sonayboyraz@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası