TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Şenköy Formasyonu’na Ait Kumtaşlarının Petrografisi ve Jeokimyası, Eski Gümüşhane: Tektonik Ortam ve Kaynak Alan için Bulgular/ Petrology and Geochemistry of Sandstones From the Şenköy Formation, Eski Gümüşhane: Implications for Provenance and

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Levent Duygu levent.duygu@mta.gov.tr Raif Kandemir raifkandemir@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası