TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Batı Anadoluda Opaller, Jeolojik Yerleşimleri, Morfolojileri Ve Karakteristikleri/ Opals, Their Geological Locations, Morphologies and Characteristics in West Anatolia

Bildiri Türü Poster Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası