TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Susurluk Volkanitlerinin Jeolojisi ve Petrojenezi (KB Anadolu)/ Geology and Petrogenesis of Susurluk Volcanites (NW Anatolia)

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazar
Şafak Altunkaynak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası