TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Harput (Elazığ) Karataş Volkanizmasının Petrografisi ve Petrokimyası/ Petrographic and Geochemical Characteristics of Neogene Volcanics from Northeast of Harput (Elaziğ)

Bildiri Türü Poster Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası