TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kars Volkanik Platosu`nun Doğusunun Volkano-Stratigrafisi ve Petrografisi, Çıldır Kuzeyi, Ardahan/ Volcanostratigraphy and Petrography of the Eastern Part of the Kars Volcanic Plateau, North of the Town of Çıldır, Ardahan City, North Eastern Turkey

Bildiri Türü Poster Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası