TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Güvem Bazalt Sütunlarının Makroskobik Ve Mezoskobik Özellikleri: Sütunların Analitik İncelemesi/ Macroscopic and Mesoscopic Properties of the Güvem Basalt Pillars: Analytical Study of the Pillars

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr Yaşar Suludere ysuludere@yahoo.com Ozgür Yedek ozguryedek@hotmail.com Tahsin Onur Yücel onur_yucel06@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası