TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Doğu Karadenizde Gaz Hidratın Varlığına İlişkin Yapılar/ Eastern Black Sea Gas Hydrate Related Structures in Eastern Black Sea

Bildiri Türü Poster Bildiri

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası