TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Zonguldak-Kozlu ve Amasra Açıklarında Gözlenen Gaz ve Gaz Hidrat Birikimleri ile Paleo-Bsr Alanları/ Gas and Gas Hydrate Accumulations and Paleo-Bsr Zones Observed in Offshore Areas of Zonguldak-Kozlu and Amasra

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazar
Murat Er
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası