TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Asit Maden Drenaj Sularının Çevresel Etkileri: Emirli Antimon Yatağı Örneği, Batı Türkiye/ The Environmental Effect of Acid Mine Drainage Waters: A Case Study Emirli Antimony Mine, Western Turkey

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Selma Demer selmademer@sdu.edu.tr Ümit Memiş Nevzat Ozgür nevzatozgur@sdu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası