TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İzmir Körfezi’nin Geç Senozoyik Tektoniği, Batı Anadolu/ Late Cenozoic Tectonics of İzmir Bay, West Anatolia

Bildiri Türü Poster Bildiri

Yazarlar
Bora Uzel bora.uzel@deu.edu.tr Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com Çağlar Ozkaymak caglarozkaymak@aku.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası