TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Optik İmajlar ve ASTER GDEM Verileri Kullanılarak Kütle Hareketi Duyarlılık Haritalaması: Three Gorges Bölgesi, Çin / Mass Movement Susceptibility Mapping Using Optical Images and ASTER GDEM Data Compared with Insar Monitoring: Three Gorges Region, C

Bildiri Türü

Yazar
Cem Kıncal cemkincal@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası