TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İzmir Metropol Alanı İçin Çoklu Parametre Tekniği Kullanılarak CBS Destekli Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi/ Landfil Site Selection Using GIS Integrated Multi-Criteria Parameters for Izmir Metropolis

Bildiri Türü

Yazarlar
Celalettin Şimşek celalettin@deu.edu.tr Nurcihan Taşkın Şen nurcihan.taskin@deu.edu.tr Hakan Elçi hakan.elci@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası