TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Ankara Melanjının Oluşum Mekanizması: Okyanus-İçi Yitim, Yığışım Prizması ve Çarpışma Tektoniği/ The Formation Mechanism of Ankara Mélange: Intra-Oceanic Subduction, Accretionary Complex, Collision

Bildiri Türü

Yazarlar
Ender Sarıfakıoğlu enders@karaten.etu.tr Mustafa Sevin mstfsevin@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası