TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Karstlaşma ve İlişkili Jeolojik Risklerin CBS Yardımıyla Değerlendirilmesi: Kanlıdivane Ören Yeri (Erdemli, Mersin) / Evaluation of Karstification and Related Geological Risks Using GIS: Kanlidivane Ruins (Erdemli, Mersin)

Bildiri Türü

Yazarlar
Hidayet Tağa htaga@mersin.edu.tr Cüneyt Güler cguler@mersin.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası