TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Bentik Foraminiferlerden Peneroplidlerde Anormal Gelişmeler ile İlgili Yeni Bir Bulgu: Peneroplis Pertusus-Peneroplis Planatus Birlikteliği / A New Finding on the Abnormal Development in Benthic Peneroplid Foraminifers: Peneroplis Pertusus-Peneroplis

Bildiri Türü

Yazar
Niyazi Avşar avsarn@cu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası