TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İznik Gölü’nde Geç Pleyistosen ve Holosen Dönemlerindeki Paleo-Çevresel Etkilerin Araştırılması/ Palaeoenvironmental Multi-Site Study in Lake İznik (NW Turkey) During Late Pleistocene and Holocene

Bildiri Türü

Yazar
M.namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası