TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Miyosen Uşak-Güre Havzasında Karasal-Yarı Karasal Volkanizma ve İlişkili Altın Cevherleşmesi/ Subaqueous-Subaerial Volcanism and Related Gold Mineralization in the Miocene Uşak-Güre Basin

Bildiri Türü

Yazarlar
Ozgür Karaoğlu ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası