TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Pozantı-Karsantı Ofiyoliti Manto Peridotitleri (G-Türkiye): Mineral ve Kayaç Kimyası / Mantle Peridotites of Pozantı-Karsantı Ophiolite (S-Turkey): Mineral and Rock Geochemistry

Bildiri Türü

Yazarlar
Samet Saka sametts@mynet.com Ibrahim Uysal uysal.ibrahim@gmail.com Emrah Yalçın Ersoy yalcin.ersoy@deu.edu.tr Recep Melih Akmaz Utku Bağcı bagciutku@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası