TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Çanakkale Boğazı’nın Geç Kuvaterner Evrimi; Buzul ve Buzularası Dönemlerde Akdeniz-Marmara Bağlantıları ve Erozyonal-Birikim Süreçleri/ Late Quaternary Evolution of the Çanakkale Strait: Mediterranean-Marmara Sea’s Connections During Glac

Bildiri Türü

Yazarlar
Erkan Gokaşan Mustafa Ergin mergin@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası