TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Anadolu`da Erken Paleojen Karasal Çökeller: Biyostratigrafi ve Paleoçevre / Continental Clastics of Anatolia During the Early Paleogene: Biostratigraphy and Paleoenvironments

Bildiri Türü

Yazar
Koray Sozeri sozeri@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası