TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Zagros Kuşağı Boyunca (GD Türkiye-KD Irak-GB İran) Kampaniyen-Mastrihtiyen İstifleri: Stratigrafi, Depolanma Ortamları ve Paleocoğrafya/ The Campanian-Maastrichtian Sequences Along the Zagros Belt (SE Turkey-NE Iraq-SW Iran): Stratigraphy, Deposition

Bildiri Türü

Yazar
Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası