TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Harmancık-Bursa Bölgesindeki Kütlesel Mor Jade’nin Gemolojik ve Mineralojik İncelemeleri ve Oluşum Kökeninin Belirlenmesi/ Gemmological and Mineralogical Investigations and Genesis of the Massive Purple Jade from the Harmancık-Bursa Region

Bildiri Türü

Yazar
Murat Hatipoğlu murat.hatipoglu@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası