TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Sevan-Akera Sütur Zonu KB’sındaki Amasia Ofiyolitinin Jeolojisi ve Yapısı, Küçük Kafkaslar (Ermenistan)/ Geology and Structure of the Amasia Ophiolites, NW of the Sevan-Akera Suture Zone, Lesser Caucasus (Armenia)

Bildiri Türü

Yazar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası