TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İzmit Körfezi Kuvaterner Evriminin Sismik Stratigrafik Yöntemlerle İncelenmesi

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Erdal Dolu Erkan Gokaşan Ibrahim Engin Meriç ienginmeric@hotmail.com Niyazi Avşar avsarn@cu.edu.tr Muhittin Gormüş mgormus@ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası