TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Menderes Masifi’nin Çekirdek Kompleksi Modeli Olarak Evrimi ve Yüzeylenmesinde Kıtasal Ölçekli Sıyrılma Faylarının Rolünün Tartışılması

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazar
Burhan Erdoğan burhan.erdogan@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası