TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kampaniyen-Maastrihtiyen Rudist Paleobiyocoğrafyası: Anatolid-Torid, Arap ve Rodop- Pontid Plakalarının İlişkisine Bir Yaklaşım

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazar
Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası