TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Kuzeybatı Anadolu Genç Granitik Plütonlarının Karşılaştırmalı Jeolojisi ve Tersiyer Tektonik Evrimindeki Yeri

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazar
Erhan Akay erhan.akay@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası