TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İzmit Körfezi Kuzeybatısı Geç Kretase-Paleojen Nannoplankton Biyostratigrafisi ve Denizsuyu Isı Değişimleri, Türkiye

Bildiri Türü Sözlü Bildiri

Yazarlar
Ayşe Aydın
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası