TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İSTANBUL’UN TIBBI JEOLOJİK RİSK ZONLARI: ÖN ÇALIŞMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Tıbbi Jeolojik risk zonu, kentleşme, halk sağlığı, arazi kullanım planlaması,İstanbul Büyük Şehir Belediyesi,Medical geological risk zone, urbanization, public health, planning of land use, Istanbul Metropolitan Municipality.

Yazarlar
Yüksel Orgün
Cemile Erarslan ceerarslan@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası