TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YOZGAT’TAKİ HALK ÇEŞMELERİNE AİT KİMYASAL PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Halk çeşmeleri, içme suyu, toksisite, Yozgat, Türkiye,Public fountains, drinking water, toxicity, Yozgat, Turkey.

Yazarlar
Servet Birgin Iritaş
Vugar Ali Türksoy
Lütfiye Tutkun
Serdar Deniz
Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası