TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALAŞEHİR (MANİSA) HAVZASI ZEMİN KARAKTERİZASYONUNUN BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akifer karakterizasyonu, Alaşehir, hidrolik iletkenlik, porozite,Aquifer characterization, Alaşehir, hydraulic conductivity, porosity.

Yazarlar
Seda Durukan
Ezgi Sarıkaya
Celalettin Şimşek celalettin@deu.edu.tr
Ali Can Demirkesen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası