TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ATBAŞI FORMASYONU’NUN (KOCAELİ) FASİYES ARAŞTIRMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Atbaşı Formasyonu, Eosen, fasiyes, Kocaeli, türbidit,Atbaşı Formation,Eocene, facies, Kocaeli, turbidity.

Yazarlar
Çağlar Çıtakoğlu caglarcitakoglu@outlook.com
Şerafeddin Çakır
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası