TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TRABZON GÜNEYBATISI DÜZKÖY ÇİVARINDA YÜZEYLEYEN ŞAHİNKAYA ÜYESİ’NİN SEDİMANTOLOJİSİ VE FASİYES ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Diyajenez, kireçtaşı, mikrofasiyes, Şahinkaya Üyesi,Carbonate,Diagenesis, Microfasiyes, Şahinkaya Member.

Yazar
Hayat Ozge Güneyli
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası