TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇ PLEYİSTOSEN MOLLUSKLARI İLE ESKİ KONYA GÖLÜNÜN PALEOEKOLOJİSİ VE OKSİJEN - KARBON İZOTOPLARI İLE PALEOİKLİMSEL YORUMU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eski Konya Gölü, Mollusca, Paleoekoloji, Geç Pleyistosen, Oksijen-Karbon İzotopu, Paleoiklim,Ancient Konya lake, Mollusca, Paleoecology, Late Pleistocene, Oxygen-Carbon Isotope, Palaeoclimate.

Yazarlar
Sevinç Kapan sevinckapan_yesilyurt@hotmail.com Arif Delikan arifdeli@gmail.com
Ülkü Sayın
Birben Gürsoy birbengursoy@windowslive.com Ahmet Demir
Gamze Bakkal
Hükmü Orhan horhan@selcuk.edu.tr
Birol Engin
Ayhan Ozmen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası