TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SPİL DAĞI (MANİSA, BATI TÜRKİYE) EN ÜST KRETASE KARBONAT İSTİFİNİN (BORNOVA FLİŞ ZONU) PELAJİKLEŞME YAŞI: DASYCLAD ALG VE PLANKTONİK FORAMİNİFERLERE DAYALI İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Planktonik foraminifer, dasyclad alg, biyostratigrafi, Spil Dağı, Bornova Fliş Zonu,Planktonic foraminifera, dasyclad algae, biostratigraphy, Spil Mountain, Bornova Flysch Zone.

Yazarlar
Bilal Sarı bilal.sari@deu.edu.tr Ahmet Dumlupınar innocent_mad@hotmail.com Ismail Işintek ismail.isintek@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası