TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ESKİ KONYA GÖLÜ KUVATERNER ÇÖKELLERİNİN OSTRAKODLARI VE ORTAMSAL YORUMU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ostrakod, paleoortam, Pleyistosen, Konya,Ostracoda, paleoenvironment, Pleistocene, Konya.

Yazarlar
Atike Nazik anazik@cu.edu.tr Emine Şeker emiseker@gmail.com Sevinç Kapan sevinckapan_yesilyurt@hotmail.com Arif Delikan arifdeli@gmail.com Ahmet Demir Kemal Olgun eykemal@mynet.com
Ülkü Sayın
Gamze Ekici
Hülya Aydın
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası