TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİRNA BREŞİ İÇEREN ÜST KRETASE PLATFORM KARBONATLARININ STRATİGRAFİSİNE İLİŞKİN YENİ GÖZLEMLER, LİKYA NAPLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Likya Napları, Sirna Breşi, stratigrafi, karbonat istifi, fliş,Lycian Nappes, Sirna Breccia, stratigraphy, carbonate sequence, flysch.

Yazarlar
Talip Güngor tlpqnqr@gmail.com Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr Bilal Sarı bilal.sari@deu.edu.tr Enis Kemal Sagular eniskemal@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası